« Terug

Akkoord arbeidsmarkt: einde aan verfoeide nulurencontracten en payrolling

arbeidsmarkt.jpg15 jun

De vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een hervorming van de arbeidsmarkt. Centraal staat dat flexwerk wordt ingeperkt, zo bevestigen ingewijden.

Als het aan bonden en werkgevers ligt komen er straks drie soorten werknemers, mensen met een vast contract, uitzendkrachten en zzp’ers. Nul-urencontracten en constructies als payrolling verdwijnen helemaal. Uitzendwerk wordt beperkt tot vervanging van zieke werknemers en bij drukke periodes als extra personeel nodig is. Bovendien wordt het beperkt tot maximaal drie jaar. Daarna moet iemand een vast contract krijgen. Nu is die termijn nog 5,5 jaar.

In het huidige systeem mag een uitzendkracht binnen 1,5 jaar van de ene op de andere dag worden ontslagen. Die termijn wordt verkort naar twaalf maanden.

Flex minder flex

Het akkoord dat de sociale partners afsloten in de SER, is goed getimed. Hervorming van de arbeidsmarkt is een belangrijk thema bij de formatie van een nieuw kabinet. Afgelopen jaar adviseerde de commissie Borstlap daar al over. Vast moest minder vast worden en flex minder flex was de centrale boodschap. Toen besloot het kabinet al de hervorming over te laten aan een volgend kabinet.

In een interview met deze site gaven VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en FNV-voorzitter Tuur Elzinga eerder dit jaar al aan met een gezamenlijk advies te willen komen. Dat zou dan een belangrijke rol in de kabinetsformatie moeten spelen. Het zou voor de politiek heel moeilijk worden om zo’n breed gedragen advies naast zich neer te leggen, verwachtten de kopstukken in de polder.

Ook het gebruik van oproepkrachten wordt aangepakt. Zo worden nul-urencontracten verboden. Bij die contracten, die veel worden gebruikt bij supermarktpersoneel, krijgen mensen alleen de uren uitbetaald die ze daadwerkelijk werken. Voortaan moeten werkgevers iedereen een minimumaantal uren geven en die ook vergoeden.

Minimumuurloon zzp'ers

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over een minimumuurloon voor zelfstandigen. Volgens de Volkskrant, die het nieuws als eerste bracht, wordt dat een uurloon van 35 euro. Maar dat bedrag kon niet bevestigd worden.

Zelfstandigen die minder dan het minimumuurloon verdienen moeten in principe in vaste dienst genomen worden. Dat is vooral gunstig voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals pakketbezorgers. Die werden vaak gedwongen als zelfstandige te werken, terwijl ze helemaal afhankelijk zijn van één opdrachtgever. Dat soort schijnzelfstandigheid wordt nu aangepakt.

Werkgevers pleiten al langer voor meer flexibiliteit bij werknemers met een vast contract. Ze willen mensen langer laten werken als het druk is en ze naar huis kunnen sturen als het rustig is. Dan hoeven ze niet direct dure uitzendkrachten in te zetten bij een piek in de werkzaamheden. In het akkoord is afgesproken dat werknemers in vaste dienst flexibeler mogen worden ingezet.

Doorbetaling bij ziekte

Een ander pijnpunt voor de werkgevers is de loondoorbetaling bij ziekte. Nu moet een werkgever een zieke werknemer twee jaar lang loon doorbetalen. Dat is vooral voor mkb-bedrijven vaak een zware last. Over die loondoorbetaling hebben bonden en werkgevers ook een akkoord bereikt, maar precieze details konden nog niet worden gegeven.

Bron: ad.nl

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven