« Terug

Hoe werkt een loonwaarde-onderzoek?

Wijziging-Premiekorting-LKV-LIV.jpg05 mrt

Van Waarde detacheert veel mensen met een arbeidsbeperking, voor veel van deze mensen is er looncompensatie te verkrijgen via de gemeente of het UWV. De hoogte van deze compensatie is gebaseerd op een loonwaarde-onderzoek. Hoe werkt dit proces? Hierbij een korte uitleg.

Met een loonwaardeonderzoek wordt bepaalt hoe productief een werknemer met een ziekte of handicap is. Daarmee wordt bepaald hoeveel recht een werkgever heeft op financiële compensatie. De meting vindt vaak plaats op de werkplek. Bij een loonwaardemeting wordt in een onderzoek de werknemer met een arbeidsbeperking qua functioneren en output vergeleken met een 'gezonde' (soortgelijke) werknemer.

Het is in veel gevallen zo dat de arbeidsproductiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking in de praktijk lager is dan die van een werknemer zonder arbeidsbeperking,dit terwijl die dezelfde functie en taken uitvoert. De werkgever zal, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, dan minder willen betalen voor zo’n werknemer. In dat geval biedt een onafhankelijk loonwaardemeting uitkomst. Een loonwaarde-expert geeft namelijk precies aan wat het verschil in productiviteit tussen de medewerker met en zonder arbeidsbeperking in vergelijkbare of gelijke functies.

Kan de werknemer de normale (norm)productiviteit niet halen?  Zo ja, dan kan de werkgever rekenen op financiele ondersteuning.

Loonwaardemeting
De loonwaardemeting wordt uitgevoerd door een loonwaarde-expert van het UWV of de gemeente (sociale dienst) waar de werknemer woont. De meting  bestaat uit een vooronderzoek en het bedrijfsbezoek met observatie en gesprekken met werkgever en werknemer. Daarna volgt er een terugkoppeling door middel van het loonwaarde-rapport.

In het loonwaardeonderzoek wordt er gekeken naar:

  • De productiviteit vs. de vereisten van de uit te voeren taken (tempo, kwaliteit, efficiency);
  • De productiviteit van de werknemer met een arbeidsbeperking vs. die van een reguliere collega bij dezelfde taken;
  • Welke vormen van (financiële) ondersteuning er passend zijn;
  • Indien van toepassing: wat de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie moet zijn.

Met de loonwaardemeting wordt ook gekeken welke extra inzet de werkgever nodig heeft om de werknemer op het gewenste niveau te krijgen.  Ook om te kijken of de inzet van een jobcoach noodzakelijk is. Ook krijgt de werkgever advies over hoe hij/zij de inzetbaarheid van deze werknemer structureel maakt en de loonwaarde van de werknemer verhoogd kan worden.

De loonwaardemeting en de daaruit voortkomende looncompensatie vanuit het UWV en gemeente verschillen qua uitvoering en berekening iets van elkaar.  Bij het UWV hebben we het over loondispensatie en dit komt in beeld bij werknemers met een Wajong uitkering. Bij de gemeente hebben we het over Loonkostensubsidie en dit komt in beeld bij mensen met een indicatie banenafspraak, nieuw beschut of met een praktijkroute vanuit de Participatiewet. 

Loonkostensubsidie vanuit Gemeenten:
Als werkgever betaalt u het minimumloon. Het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon wordt door middel van loonkostensubsidie aan u gegeven.

Loondispensatie vanuit UWV:
Als werkgever betaalt u het loon op basis van de loonwaarde, ook wanneer dit lager dan minimumloon is. De werknemer krijgt daarnaast een aanvulling op dit loon vanuit de wajong-uitkering – dit wordt apart overgemaakt.

Ons specialisme
Van Waarde is gespecialiseerd in het verlonen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij weten hoe de looncompensatie kan worden aangevraagd en ontzorgen hier onze klanten bij. De loonkostensubsidie of loondispensatie verekenen wij ten gunste van onze klanten in het inleentarief. Hiermee wordt het inleentarief aantrekkelijk genoeg om mensen met een beperking een mooie plek te geven in de organsiatie.

Wilt u ook iemand een kans geven binnen uw bedrijf? Neem contact met ons op, we zoeken graag naar de geschikte kandidaat. 

Bron: Op naar de 100000 banen

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven