« Terug

Detacheringen tellen mee als banen voor arbeidsgehandicapten

jobcoaching-jobup.jpg14 jul

Ook detacheringen gaan meetellen voor de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken. Daarover is overeenstemming bereikt met het ministerie van SZW en de Werkkamer. De detacheringen tellen mee bij de inlenende werkgever.

Met de invoering  van de Participatiewet, die voortkomt uit het Sociaal Akkoord, moeten meer arbeidsgehandicapten een baan vinden bij een reguliere werkgever. Van de 100.000 mensen die in of via de sociale werkvoorziening aan de slag zijn, werkt 33% bij een gewone werkgever. 85% doet dat via een detacheringsconstructie.

Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ook deze banen meetellen. Eerder werd hier al door diverse partijen in de Eerste Kamer op aangedrongen. Met het ministerie van SZW is een afspraak gemaakt hoe deze banen zullen worden geteld.

Quotumwet
Ook als de Quotumwet in werking treedt, zullen detacheringen meetellen. Deze wet verplicht grote werkgevers om een vast percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. De wet treedt alleen in werking als de afspraak om 125.000 extra banen te realiseren niet wordt gehaald.

Bron:
Cedris

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven