Waardevol nieuws

De regeling no-riskpolis wijzigt per 1 januari 2022

No Risk UWV15 dec De overheid heeft de no-riskpolis in het leven geroepen om iedereen een eerlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt. Hogere verzuimkosten worden gecompenseerd voor u als werkgever. Waardoor het aantrekkelijker wordt om werknemers in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. lees verder

NBBU akkoord met bonden over uitzend-cao

cao.jpg26 nov De NBBU heeft donderdag een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten. De nieuwe cao betekent meer werkzekerheid en een betere pensioenopbouw voor uitzendkrachten. Op 1 januari 2022 treedt de cao in werking. lees verder

Van Waarde krijgt gunning vanuit Gemeente Apeldoorn voor bieden van payrolling

advies-banenafspraak-jobup.jpg10 aug Goed nieuws, Van Waarde heeft de aanbesteding payroll participatiewet gegund gekregen. Met onze inschrijving hadden we de beste prijs-kwaliteit verhouding van alle inschrijvers. lees verder

Voldoende banen gecreëerd voor mensen met arbeidsbeperking

Werkvisie de Hoop - bakkerij.jpg08 jul Werkgevers hebben afgelopen jaar meer banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking dan was afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder

Akkoord arbeidsmarkt: einde aan verfoeide nulurencontracten en payrolling

arbeidsmarkt.jpg15 jun De vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een hervorming van de arbeidsmarkt. Centraal staat dat flexwerk wordt ingeperkt, zo bevestigen ingewijden. lees verder

Uniforme loonwaardemeting vanaf 1 juli 2021

loonwaarde.jpg25 mrt Vanaf 1 juli 2021 geldt er één proces voor het vaststellen van de loonwaarde van mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook voor het verstrekken van loonkostensubsidie komt één proces. lees verder

Akkoord over nieuwe cao voor mensen met een arbeidsbeperking

BGS.jpg15 feb Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst sinds de invoering van de participatiewet een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. Als leden van de organisaties ook akkoord gaan, is de weg vrij voor de nieuwe cao. lees verder

Start van PakKans

PakKans.JPG02 jan Jaarlijks komen er ongeveer 30.000 gedetineerden mannen en vrouwen vrij uit detentie. Het ontbreken van werk en hierdoor structuur en voldoende inkomen is een belangrijke oorzaak dat 60% van deze mensen binnen 2 jaar weer in de gevangenis terecht komen. Dit moet veranderen vinden wij! lees verder

Banenplan voor mensen met een beperking is mislukt

arbeidsgehandicpaten en werk29 dec Voor het eerst denkt het kabinet zelf dat het de doelen niet haalt op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Er zouden 125.000 extra banen voor hen komen in 2025, maar staatssecretaris Bas van 't Wout schreef de Tweede Kamer deze maand dat de kans groot is dat dat aantal niet wordt bereikt. Het banenplan mislukt, meldt Trouw. lees verder

De Wajong gaat per 2021 veranderen

wajong-infographics.jpg29 sep Het UWV verandert in 2021 de regels voor de Wajong. Met de verandering krijgen Wajongers die (meer) gaan werken een hoger inkomen. Ook kunnen zij hun uitkering houden als zij een opleiding doen. Verder hoeven Wajongers minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan, of als hun baan stopt. Ze kunnen altijd terugvallen op de Wajong. lees verder

Loonkostenvoordeel voor groep banenafspraak wordt onbeperkt

LKV belasting.jpg18 aug Een werkgever kan per 1 januari 2021 een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor een werknemer die onder de doelgroep van de banenafspraak valt zolang hij bij hem in dienst is. Nu is de maximale duur nog drie jaar. Bovendien is op termijn geen doelgroepverklaring meer nodig. lees verder

Detacheren werkt!

jobcarving JobUp11 jun De FNV is blij met de conclusies uit het rapport ‘Detacheren werkt!’, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze week heeft gepresenteerd. Die conclusies zijn belangrijk voor tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking die niet aan een baan kunnen komen. lees verder

Plannen kabinet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

banenafspraak jobup.jpg13 mei Werkgevers moeten elk jaar genoeg banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan moeten ze verplicht een minimaal aantal werkplekken realiseren (quotum). Het kabinet wil de regels voor de banenafspraak en de quotumregeling simpeler maken. lees verder

Hoe werkt een loonwaarde-onderzoek?

Wijziging-Premiekorting-LKV-LIV.jpg05 mrt Van Waarde detacheert veel mensen met een arbeidsbeperking, voor veel van deze mensen is er looncompensatie te verkrijgen via de gemeente of het UWV. De hoogte van deze compensatie is gebaseerd op een loonwaarde-onderzoek. Hoe werkt dit proces? Hierbij een korte uitleg. lees verder

,,Meerderheid vindt baan na inzet jobcoach”

bemiddeling-re-integratie-ziekte-werkgever-1-jobup.jpg16 dec Ongeveer drie op de vijf mensen met een arbeidsbeperking die via een jobcoach naar werk worden begeleid, hebben na drie jaar een baan. Van hen heeft bijna 40 procent dan een vast contract bemachtigd. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van uitkeringsinstantie UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder

Doelstellingen Participatiewet zijn nauwelijks behaald

arbeidsbeperking JobUp.jpg19 nov De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals de bedoeling was van de wet. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau. lees verder

Samenwerking Van Waarde, JobUp en Verkuil & Moree, van SROI verplichting naar werkverlichting

advies-sroi-jobup.jpg18 dec Wat begon als een zoektocht naar de invulling van de SROI-verplichting, leidde tot een bijzondere samenwerking. Verkuil & Moree helpt, met ondersteuning van Van Waarde en jobcoachorganisatie JobUp, inmiddels welgeteld acht werknemers op hun weg terug naar de arbeidsmarkt. Deze mannen kunnen niet zonder JobUp en Verkuil & Moree, maar vice versa geldt onmiskenbaar hetzelfde.  lees verder

De inlenersbeloning wordt verplicht

achtergrond-werkgevers-van-waarde.jpg15 mrt Vanaf 30 maart 2015 zijn de uitzendbureaus verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Dit is in de onderhandelingen over de ABU-cao afgesproken. Daarmee hanteren de cao van ABU én de NBBU op dit punt dus hetzelfde uitgangspunt. lees verder

Detacheringen tellen mee als banen voor arbeidsgehandicapten

jobcoaching-jobup.jpg14 jul Ook detacheringen gaan meetellen voor de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken. Daarover is overeenstemming bereikt met het ministerie van SZW en de Werkkamer. De detacheringen tellen mee bij de inlenende werkgever. lees verder
Scroll naar boven