Wij bieden meer Waarde voor sociale ondernemers

Verlonen

Nederland is een sociaal land; tegelijk is de wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht soms best ingewikkeld. Door nieuwe wetten wijzigt het proces en werkwijze met enige regelmaat. En eerlijk is eerlijk: het verlonen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is bewerkelijk. Dit komt doordat er vanuit iedere uitkering of status andere regels van toepassing zijn. Zo kan bij de ene uitkering wel en bij de andere géén loonkostensubsidie worden aangevraagd. Ook kan er in sommige situaties afgeweken worden van standaard inschaling, moeten er subsidies (opnieuw) aangevraagd worden en moeten medewerkers ziek- en betergemeld worden bij het UWV. 

Wij kunnen u hier volledig in ontzorgen, door alles volgens de geldende wet- en regelgeving voor u in te regelen en zorgen dat de medewerker het loon krijgt betaald waar hij of zij recht op heeft. Hierdoor heeft u géén administratieve rompslomp omtrent het ziek- en betermelden bij UWV. U betaald ons een all-inclusief uurtarief waar alle kosten en subsidies in verrekend zijn. Deze verloning kan op basis van 3 verschillende contractuele vormen, op basis van payrolling, uitzenden of detacheren. We informeren u graag over welke vorm het beste aansluit bij uw behoefte en wensen en dat van uw toekomstige medewerkers.

  • Kennis van de wet- en regelgeving
  • Correcte verloning
  • Goede begeleiding

Mogelijke voorzieningen

Proefplaatsing

U kunt een proefplaatsing aanvragen voor een potentiële nieuwe medewerker. De kandidaat werkt 1 of 2 maand(en) met behoud van uitkering (zonder arbeidsovereenkomst en salaris), zodat op een laagdrempelige manier bekeken wordt of er een goede match is. Voorwaarde is wel dat de werkgever op papier moet verklaren de intentie te hebben om na de proefplaatsing via Van Waarde een (detacherings-)contract aan te bieden van minimaal 6 maanden, mits de kandidaar naar behoren functioneert. Na de proefplaatsing is een reguliere proeftijd niet meer nodig.

Jobcoaching

Veel mensen met een arbeidsbeperking hebben baat bij een stukje extra begeleiding en coaching. Dit wordt door het UWV of gemeente gefaciliteerd. Deze jobcoach helpt de medewerker bij het inwerken en komt (indien nodig) regelmatig langs voor een voortgangsgesprek. Voorwaarde voor jobcoaching is wel dat de medewerker een (detacherings-)contract krijgt van minimaal 6 maanden. De jobcoaching kost de werkgever niets. De inzet van een jobcoach is overigens niet verplicht.

Loondispensatie / loonkostensubsidie

Als in de proefperiode blijkt dat medewerker aantoonbaar minder productief is dan andere werknemers bij u op de werkvloer, dan kan een arbeidsdeskundige van UWV of loonwaarde-expert van de gemeente de loonwaarde van de medewerker bepalen. Hierdoor kan het minder productief zijn gecomenspeerd worden door een loonkostensubside of aanvullende wajong-uitkering. Dit betekent dat u als werkgever tijdelijk minder loon en dus een lager inleentarief betaald. De loonwaarde wordt aangegeven in procenten (%).

No-risk polis

De werkgever is niet verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte; bij uitval door ziekte zal het UWV het loon van de medewerker compenseren. De werkgever heeft wel de re-integratieverplichting voor de medewerker. Bij een detachering is Van Waarde de juridisch werkgever en draagt zij zorg voor het aanvragen van alle bovengenoemde regelingen en de uitvoering van alle plichten in de Wet verbetering Poortwachter, het inlenende bedrijf is hierin totaal ontzorgd. 

BENT U OP ZOEK NAAR WAARDEVOL PERSONEEL?

Wij zoeken de werknemer die het beste bij uw vacature past.

Meld uw vacature aan ▸
Waarom-van-waarde-Van-Waarde.png

 WAAROM VAN WAARDE VOOR U? 

Wij dienen het belang van werkgevers en werknemers
Wat ondernemers en/of organisaties waardevol vinden en wat werkzoekenden nodig hebben weten wij. Hierdoor weten wij de juiste match te maken.

Wij zijn regionaal zeer sterk gepositioneerd
Wij hebben een breed netwerk in de regio. Wij hebben veel warme waardevolle contacten met uitkeringsinstanties zoals UWV en gemeenten en werken samen met verschillende scholen en zorginstellingen.

Wij hebben passie voor mensen
Betrokkenheid en bezieling zijn kernwaarden binnen onze organisatie. Oprechte interesse in mensen raakt aan onze diepste drijfveren.

Wij gaan voor volledige ontzorging
Ondernemers helpen bij sociaal ondernemen is wat wij met veel passie doen, we proberen hierin een waardevolle bijdrage te leveren door zoveel mogelijk drempels weg te nemen en al het regelwerk uit handen te nemen. 

neem contact op ▸
Scroll naar boven